THIS SPECIES WILL SOON BE EXTINCT
– and so will the fish

Envision er internationalt bureau for WWF i en 3-årig kampagneindsats, der skal få forbrugere i hele Europa til at vælge bæredygtigt fanget fisk. Opgaven var derfor at oplyse de europæiske forbrugere om vigtigheden af bæredygtigt fiskeri. Men samtidigt var det vigtigt for Verdensnaturfonden også at fortælle historien om alle de mennesker, hvis liv er afhængigt af fiskeri – og hvis eksistensgrundlag derfor er truet af overfiskeri overalt på kloden.

Vores kreative løsning var at betragte de små fiskere præcis som WWF betragter klodens udryddelsestruede dyr. WWF er kendt for deres liste over de dyrearter, der er mest truet af udryddelse. Her finder man desværre bl.a. tigeren, isbjørnen og pandaen, og hvis overfiskeriet ikke stopper, kunne man i fremtiden også forestille sig: fiskerne.